LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 19/7/2021 - 23/7/2021
[ Cập nhật vào ngày (16/07/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

        

 

 

 

                                                       LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                           (Tuần thứ 29: Từ ngày 19/7/2021 – 23/7/2021)

THỨ HAI, NGÀY 19/7/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Cách ly tại nhà

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, NGÀY 20/7/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang:  làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Cách ly tại nhà

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, NGÀY 21/7/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Tiếp công dân. Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Cách ly tại nhà

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, NGÀY 22/7/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan.

 - P.Giám đốc Lê Công Trứ: Cách ly tại nhà.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, NGÀY 23/7/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Cách ly tại nhà.

- P.Giám đốc Nguyễn Thế An: Làm việc tại cơ quan.

          

                                                             TL. GIÁM ĐỐC

                                                                 TRƯỞNG PHÒNG TCHC                

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh