LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 25/10/2021 - 31/10/2021(Điều chỉnh lần 4)
[ Cập nhật vào ngày (29/10/2021) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

       

 

 

 

                                                                    LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                      (Tuần thứ 42: Từ ngày 25/10/2021 – 31/10/2021)(Điều chỉnh lần 4)

 

        THỨ HAI, NGÀY 25/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe NVQS phường Bình Thạnh. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.13h30 họp thông qua kết quả giám sát, tại phòng họp số 2 UBNDTX.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ công tác phòng chống dịch covid-19

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19

THỨ BA, NGÀY 26/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 6h30 khám sức khỏe định kỳ diện Tỉnh ủy quản lý. 7h30 khám sức khỏe NVQS phường Trà Lồng. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19. 16h30 họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch, tại phòng họp số 3 UBNDTX.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch coivd-19.

THỨ TƯ, NGÀY 27/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe NVQS xã Tân PhúTiếp công dân. Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h30 dự tiếp xúc, đối thoại với người dân tại UBND phường Vĩnh TườngThường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

THỨ NĂM, NGÀY 28/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 khám sức khỏe NVQS xã Long Phú. Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

THỨ SÁU, NGÀY 29/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h kiểm tra công tác phòng, chống dịch xã Long Phú. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

THỨ BẢY, NGÀY 30/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h30 dự tập huấn trực về tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tại hội trường TTYT. Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

 CHỦ NHẬT, NGÀY 31/10/2021

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch coivd-19.

                                                                                 TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh