LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

Lịch trực tuần 22/01/2022 - 28/01/2022(Điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (27/01/2022) ]


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TTYT THỊ XÃ LONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

      

      

 

 

 

                                                          LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

                                   (Tuần thứ 04: Từ ngày 22.01.2022 – 28.01.2022)(Điều chỉnh lần 1)

 

            THỨ BẢY, NGÀY 22/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo.

           CHỦ NHẬT, NGÀY 23/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : Thường trực chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ:

 - P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: làm việc tại cơ quan.

         THỨ HAI, NGÀY 24/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: 7h30 dự hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND- UBND-UBMTTQVN thị xã và tổng kết công tác thi đua trong hoạt động HĐND năm 2021, tại hội trường UBNDTX. 13h làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Trực lãnh đạo. 7h Làm việc tại cơ quan. Chiều 13h30 học tập Nghị quyết  04-NQ/TU, tại hội trường lớn Trung tâm Chính trị thị xã.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h Làm việc tại cơ quan. Chiều 13h30 họp trao đổi tháo gỡ khó khăn trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022, tại hội trưởng Sở Y tế.

THỨ BA, NGÀY 25/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Làm việc tại cơ quan, kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Trực lãnh đạo. Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, NGÀY 26/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang: Trực lãnh đạo, Làm việc tại cơ quan,  kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Làm việc tại cơ quan

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, NGÀY 27/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang:  Làm việc tại cơ quan.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: Sáng Làm việc tại cơ quan. 13h30 dự họp xác định đơn vị thụ hưởng bàn giao công trình khu cách ly thị xã (cơ sở 2), tại phòng họp số ! UBND TX.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: Làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, NGÀY 28/01/2022

- Giám đốc Lý Minh Quang : 7h Làm việc tại cơ quan, kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã. Chiều 14h họp báo tại hội trường TTYT.

- P.Giám đốc Lê Công Trứ: 7h làm việc tại cơ quan. Chiều 14h họp báo tại hội trường TTYT.

- P.Giám đốc Huỳnh Định Chương: 7h làm việc tại cơ quan. Chiều 14h họp báo tại hội trường TTYT.

 

                                                                                TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCHC               

 

 

 

 

 
TTYT TX LONG MỸ

  In bài viếtTìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh