tin tức - sự kiện

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
[ Cập nhật vào ngày (18/06/2021) ]


Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thị xã Long Mỹ, ngày 18 tháng 6 năm 2021

          Thực hiện theo công văn 256/LĐLĐ của Liên đoàn lao động thị xã Long Mỹ về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đoàn viên và công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ).

          Chiều ngày 15/6/2021 Công Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tiến hành tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đoàn viên và CNVCNLĐ tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Công đoàn phát biểu khai mạc

          Tham gia học tập gồm 123 đoàn viên và CNVCNLĐ. Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid 19, lớp học chia thành 03 lớp vào lúc 13g30 các buổi chiều ngày 15,16,17/6/2021.

          Buổi học diễn ra rất nghiêm túc. Tại buổi học đã được xem các Video Clip triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đồng thời được nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh Ủy Hậu giang về thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng.

Toàn cảnh lớp học.

          Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhằm giúp mỗi cán bộ, CNVCNLĐ nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Trần Thị Ngọc Bích

  In bài viếtTìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh