tin tức - sự kiện

Trung tâm Y tế thị xã thực hiện tiêm chủng mũi 1 vắc xin Pfizer cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã Long Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (05/11/2021) ]


Trung tâm Y tế thị xã thực hiện tiêm chủng mũi 1 vắc xin Pfizer cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã Long Mỹ

TX Long Mỹ , ngày  05 tháng 11 năm 2021

          Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn Tỉnh năm 2021.

          Với mục tiêu trong tháng 11-12/2021 toàn thị xã hoàn thành tiêm chủng cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã Long Mỹ nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 cho người dân thị xã, Uỷ ban nhân dân thị xã Long Mỹ đã xây dựng Kế hoạch phối hợp cùng Trung tâm Y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin Pfizer cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thị xã Long Mỹ năm 2021.

          Đối tượng sẽ được tiêm vắc xin lần này là toàn bộ trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi (mốc tính tuổi đến thời điểm tiêm vắc xin đảm bảo đủ ngày, tháng, năm) với sự đồng thuận của gia đình, người giám hộ, dự kiến số lượng 6.636 trẻ trên toàn địa bàn thị xã.

Khu vực chờ và hướng dẫn ghi phiếu thông tin tiêm chủng

Khu vực lấy dấu hiệu sinh tồn và khu vực khám sàng lọc trước tiêm chủng

Khuc vực tiêm chủng

Khu vực theo dõi sau tiêmchủng

          Trong quá trình tiêm chủng địa điểm tiêm chủng được đảm bảo thông thoáng, thực hiện đúng 5K, mỗi điểm tiêm được bố trí 3 bàn tiêm và quá trình trẻ đi tiêm chủng được bố trí theo qui định một chiều để đảm bảo an toàn khi tiêm chủng, sau tiêm chủng trẻ em sẽ được theo dõi sức khỏe 30 phút do đội ngũ Y, Bác sĩ của TTYT với các cơ sở, vật chất và các thiết bị đúng chuẩn qui định.

          Trong ngày 4/11 và sáng ngày 5/11/2021 tổng số trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer là 4.164 trẻ, số quản tiêm 26 trẻ, số lượng lọ vắc xin đã sử dụng 694 lọ, sau hơn 1 ngày tiêm không ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm.
Nguyễn Thị Bích Trăm

  In bài viếtTìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh